THT tổ 8 Yên Nghĩa

Tiến độ xây dựng dự án THT Tổ 8 Yên Nghĩa đến ngày 04/12/2018

  • Ngày đăng:: 6/12/2018

Với sự chuyên nghiệp và áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại, tốc độ xây dựng của THT thực...

Hình Ảnh Đổ Bê Tông Móng THT Tổ 8 Yên Nghĩa 08/10/2018

  • Ngày đăng:: 8/10/2018

Chúng tôi xin gửi đến quý độc giả hình ảnh đổ bê tông móng căn số 4, số 5 và...