dự án THT Đại mỗ

Tiến độ xây dựng THT Đại Mỗ 09/09/2018

  • Ngày đăng:: 10/09/2018

Tiến độ xây dựng THT Đại Mỗ ngày 09/09/2018 Đổ mái căn số 10, căn số 11 và căn số 12...

Tiến độ xây dựng THT Đại Mỗ ngày 04/09/2018

  • Ngày đăng:: 4/09/2018

Tiến độ xây dựng THT Đại Mỗ ngày 04-09-2018 Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục tiến độ dự án...

Tiến độ xây dựng THT Đại Mỗ ngày 31-8-2018

  • Ngày đăng:: 31/08/2018

Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục tiến độ dự án THT Đại mỗ và các dự án khác tại...